®

SENSENET® DIGITALISME

LOGG INN

SENSENET®

DIGITALISME

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.

Samfunnet befinner seg i en transformasjonsetappe. Hovedspørsmålet er: Hvordan mestre overgangen til det gjennomdigitaliserte samfunnet?  Det handler om å se kravene og mulighetene som nå presser seg på, og om evnen til å tilpasse seg ny virkelighet.

 

Digitaliseringen, selve teknologien, er her som fornavnet. Datateknologien og de nye kommunikasjonsmulighetene bidrar til fundamentale endringer innen vitenskap, organisering, verdisyn, holdninger, markeder og sikkerhetsutfordringer. Digitalismen, som i prinsippet favner om alle konsekvensene denne teknologien er opphav til, er som etternavnet.

 

Endringene skjer i ekspressfart. De slår inn i all vareproduksjon, all logistikk, innenfor all tjenesteproduksjon og i all offentlig virksomhet. Fritid og arbeidstid veves sammen. Virkningene angår alle.  Automatisering og smartere, mer menneskeløse produksjons- og forbruksformer brer om seg. Dette er digitalismens iboende karakter.

 

Transformasjonen stiller lederskap og virksomheter overfor nye krav. Stadig mer av det daglige virke vil gå ut på å komponere, skape arkitekttur, kunne sette sammen personers kompetanse og regissere samspill innenfor egne og med andres nettverk.

 

Det hele koker ned til et stikkord: Tilpasningsevne. Hvordan unngå å bli hektet av? Hvordan mestre å henge med? Da er kunnskap alene ikke nok som kilde til nødvendig kompetanse. Her trengs årvåken kjennskap til konteksten kunnskapen skal virke i, og forståelse for ansvaret en kan ha for at kunnskapen skal gi resultater.

 

Kravet er å være rask nok, spiss nok, mer komplett og smidig nok. Lederskap blir regi, med ansvar for å se det større bildet, formidle sammenheng og skape resultater. Virksomhetene må, med sine strukturer, koder og kulturer, ha i seg katalysatorens speed egenskaper.

 

Her finner vi også bøygen. Lederskapene skal fri seg fra dagens og gårsdagens mindset, og finne ut av det nye. Virksomheter skal endres. Hvilke holdninger og arbeidsformer skal skrotes, hvilke skal beholdes? Hvilke nye må koples inn, hvilke nye er på vei inn?

 

Verktøyet SenseNet® Digitalisme retter oppmerksomheten mot det vi her ser som fire vesentlige overganger:

 

- fra verdikjeder til verdikjerner

- fra faggrupper til kompetansenoder

- fra medarbeidere til medansvarlige

- fra hierarkier til superaktive nettverk (hyperarki)

 

 

 

 

 

 

DEN NYE MED-

ANSVARLIGE

 

 

 

 

 

VERDIKJEDEN

KNUSES

 

 

 

DEN FORRIGE

MEDARBEIDER

 

 

 

 

DET NYE

HYPERARKIET

 

 

 

 

HIERARKIET

FORVITRER

 

 

 

 

DEN NYE

KOMPETANSE

NODEN

 

 

 

 

FAG

GRUPPEN PÅ

 SIDELINJEN

 

 

 

 

 

DEN NYE VERDIKJERNEN

 

 

 

DIGITALISME

 

 REGISSØR & KATALYSATOR

Copyright ©  2016 SENSENET AS. Kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS

Digitalisme – hva slags isme?

 

Betegnelsen isme brukes her ikke i ideologisk, normativ eller moralsk forstand. Vi bruker det med en langt mer objektiv og i all hovedsak deskriptiv betydning. Slik vi kjenner uttrykket merkantilisme for å beskrive handelssamfunnet for århundrer tilbake.  Og industrialisme for den epoken store deler av verdensøkonomien nå er på vei ut av.

 

 

 

Det handler om å se og forstå nye sammenhenger

 

En viktig effekt av digitaliseringen er at komponenter som hittil har vært skilt fra hverandre, blir koplet sammen. Det fragmentariske tas over av det mer komplette. Det gjelder for det minste som i en smarttelefon, og for det største som i det globale internettet. Og det gjelder for disse to til sammen. Ting og tjenester sys sammen og blir smartere. Utviklingen når nye prestasjonsnivåer.

 

Et eksempel; sumløsningen av smartere biler, smartere trafikk, smartere infrastruktur. Vi kan stå overfor en bilteknologisk revolusjon. Men også den er bare som fornavnet. Hva det dreier seg om er en supertransformasjon fra det forrige århundrets automobile samfunn til dette århundrets digimobile samfunn.

 

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 55 36 88 06

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Digitalisme er et interaktivt strategi analyse og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS  og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2016 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.