®

LOGG INN

SENSENET®

SCENARIER

SENSENET®

SCENARIER

Samtiden og utsiktene framover bærer tydelig bud om at bedrifter og offentlige virksomheter konfronteres med stadig raskere og dels radikale endringer i sine ytre omgivelser, markeder og rammebetingelser. Kravet skjerpes, om å følge med, styrke sin kontekstforståelse og kunne tenke om hva som kan skje og hva det kan bety for egne interesser og posisjoner.

 

SenseNet® Scenarier er et verktøy basert på lang tids omfattende, inngående og praktisk erfaring med scenarioarbeid – både innen næringsliv og i offentlig sektor. Sammen med vår SenseNet® Global Radar og vår SenseNet® Norsk Radar er dette produktet et oversiktelig og effektivt verktøy for å inspirere interessen og trene evnen til å spore opp og tolke mulig utvikling og endring.

 

Verktøyet starter med en kort begrepsavklaring; hva er et scenario? Så følger introduksjon av de to kunnskapsbasene, SenseNet® Global Radar og SenseNet® Norsk Radar. Brukerne trenes i fokusering på relevante faktorer, faktainnhenting, metodiske grep, utvikling av mulige scenariostammer og i skriving av scenariofortellinger og utarbeidelse av framtidsbilder.

 

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.

Vi skiller mellom to typer scenarier;

 

Kontekstscenarier som beskriver alternative fremtidsbilder for hvordan en aktørs ytre handlingsmiljø kan tenkes å utvikle seg, eksempelvis i hvilken markedssituasjon og under hvilke rammebetingelser en industribedrift kan befinne seg om noen år. De er et meget nyttig verktøy i aktørens strategiske arbeid. Analysen bygger på senseNet® Global Radar eller senseNet® Norsk Radar

 

For å kunne utnytte kontekstscenariene, kan de kombineres med Strategiske scenarier som skisserer alternative fremtidsbilder – gjerne målbilder - som beskriver handlingsrommet en aktør ser for seg. Det kan gi svært matnyttig kunnskap. Det bidrar til å spenne ut handlingsrommet, og gi mer kreativitet og snert i strategiarbeidet.

 

De to scenariotypene vil vanligvis utfylle hverandre. Ved å sammenholde de to, styrkes grunnlaget for å finne fram til robuste strategier og bygge opp en beredskap i forhold til den scenariske spennvidden.

 

KONTEKST

SCENARIER

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 55 36 88 06

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Scenarier er et interaktivt strategi analyse og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS (tidligere Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS) og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2016 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra dette nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

MÅLGRUPPER

 

I praksis alle som er opptatt av hva som skjer i samfunnet og av hvordan det kan komme til å utvikle seg, både på kort og lengre sikt. Særlig relevant for ledere, strategiarbeidere og planleggere, og særlig relevant i samband med strategiprosesser, investerings-beslutninger og offentlig planarbeid og programsatsinger.

 

 

LEVERANSE

 

Primært et metodikkverktøy, men også i stor grad et analyseverktøy. Det leveres som forelesning og er spesielt godt egnet til bruk i workshops og dialogmøter. Levert som hjelp til selvhjelp anbefaler vi at det skjer sammen med deltakelse i forelesning eller workshop.

 

 

REFERANSER

 

senseNet® Scenarier har vært benyttet som grunnleggende verktøy i alle våre scenarioprosjekter

 

 • Opplysningskontoret for Veitrafikk (2014-2015)
 • Kystverket (2014-2015)
 • Fjell Kommune - to dagers workshop i metoder for scenarioutvikling (2013)
 • Scenarier 2029 - Sparebank1 SR-Bank/IRIS (2011-2012)
 • Drammen Kommune (2011)
 • Energy Ventures (2011)
 • Herøy Kommune (2011)
 • Sunnmøre i Framtida (2010)
 • Energy Ventures (2010)
 • Torshavn Kommune, Færøyene (2010)
 • Framtidsbilder for framtidsbyer (2010)
 • Bergenscenarier 2020 – 5 år etter (2009)
 • ONS, Foresight (2009)
 • Stavangerbilder 2025 (2009)
 • Arbeidsmarkeds og kompetansescenarier i Stavangerregionen 2020 (Greater Stavanger, 2008)
 • Folgefonnhalvøya – Visjon 2020 (2008)
 • Akademikerne, Scenarieprosjekt 2017 (2008)
 • NCE Subsea foresight (2008)
 • Opplevelsesnæringene på Sørlandet, foresight (2008)
 • Hardangerscenarier 2030 (2007)
 • OLF - Integrerte operasjoner (2006)
 • Kriminalomsorg 2007, fremtidsbilder (2007)
 • Drømmebyen 2006
 • Scenarier Rogaland-Agder 2020. (2006)
 • Bergenscenarier 2020, fase 2 (2005)
 • Framtidsbygda (Landbruks- og matdepartementet, 2005)
 • Grunnlovskonferansen (Sparebanken Vest, 2005) - Sentrum og periferi i Norge 2050 - Scenarier.
 • Kriminalomsorg, fremtidsbilder (2005)
 • Vestlandsbilder 2020  (Sparebanken Vest, 2004)
 • Scenarier Oseberg 2015 (Hydro, 2004)
 • Bergenscenarier 2020, fase 1 (2004)
 • Grenland, Scenarier; industri, annet næringsliv og offentlig sektor (2001)
 • Navet i norsk økonomi (Oljeindustriens Landsforening, 2000)
 • Norsk sokkel 2010 (Statoil hovedledelse, 1997-99)
 • Norway - Petroleum Policy Outlook 2000, Statoil (1999)
 • Mulighetenes panorama - Omplassering av statens petroleumsformue,  Norges Rederiforbund (1999)
 • Scenarier 2000 – møte ved milepælen. (1999),
 • Bergen år 2000+, Bergen Næringsråds årskonferanse (1999)
 • Rogaland Perspektivanalyse - Den petro-maritime næringen, Stavanger kommune (1999)
 • Norsk næringsliv og internasjonale drivkrefter - konsernstrategiske utviklingslinjer, Bergensbanken (1999)
 • Scenarieprosesser - som verktøy for strategisk tenkning, Oljedirektoratet (1998)
 • Norsk sokkel - Utvinningstempo og samfunnsvirkninger, Oljeindustriens Landsforening (1997)
 • Statlig eierskap - Næringspolitiske utviklingslinjer, Statoil (1997)
 • Strategiske utviklingsmuligheter for energibasert industri i Norge, Prosessindustriens Landsforening, Norges Forskningsråd og LO (1997)

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.